منو غذا

بوم شف

خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ، کراکف، زیتون، فلفل دلمه ، کنجد

420,000

بوم میکس

نان مخصوص تست‌شده، سس‌مخصـوص، مرغ‌ گریل‌شده، گوشت رست‌بیف، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ، فلفل‌دلمه، زیتون

420,000

اسپشیال چیکن (بدون خمیر)

شنیسل مرغ‌سوخاری، ژامبون، پنیر موتزارلا و چدار، کراکف، قارچ، فلفل‌دلمه، زیتون، ذرت

480,000

آلین

سس‌مخصوص، گوشت رست‌بیف،مرغ گریل‌، شده‌طعم‌دار شده، ژامبون، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ، زیتون، فلفل دلمه

440,000

آروستو

سس‌مخصوص، گوشت رست‌بیف،قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، زیتون، فلفل دلمه

430,000

هات استیک

گوشت استیک مخصوص طعم‌دارشده، سس تند مخصوص، قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، زیتون، فلفل دلمه

450,000

کالزونه

خمیر مخصوص، سس‌مخصوص، مرغ ‌گریل طعم‌دار شده، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ، ذرت، فلفل‌دلمه، کنجد

395,000

فونگی مرغ

سس‌مخصوص، مرغ‌گریل‌طعم‌دارشده‌، قارچ، پنیر مورتزارلا و چدار، فلفل دلمه، ذرت

395,000

مرغ و بادمجان

سس‌مخصوص، مرغ‌گریل‌ طعم‌دارشده، بادمجان کبابی، پنیر موتزارلا و چدار، گوجه فرنگی، سیر تازه

360,000

گوشت و بادمجان

سس‌مخصوص، گوشت رست‌بیف، بادمجان کبابی، پنیر موتزارلا و چدار، گوجه فرنگی، سیر تازه

370,000

پپرونی

پپرونی، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ

410,000

چهارفصل

دو برش یونانی، دو برش آروستو، دو برش سبزیجات، دو برش پپرونی

410,000

یونانی

سس مخصوص، ژامبون، پنیر موتزارلا و چدار، کراکف، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، ذرت

395,000

سبزیجات

سس‌مخصوص، پنیر موتزارلا و چدار، ذرت، نخود‌فرنگی، هویج، بادمجان، فلفل،قارچ، زیتون، گوجه فرنگی

330,000

ماشروم

سس مخصوص، پنیر موتزارلا و چدار، قارچ

295,000

مارگاریتا

سس مخصوص، پنیر موتزارلا و چدار، گوجه فرنگی

250,000

بوم برگر

همبرگر، پنیر گودا، نان تست شده با روکش پنیر، سس‌مخصوص، قارچ، سیب زمینی، سالاد

420,000

همبرگر

همبرگر، سس مخصوص

230,000

چیز برگر

همبرگر، پنیر گودا، سس مخصوص

250,000

اونیون برگر

همبرگر، پیازحلقه‌ای، پنیر گودا، سس مخصوص

290,000

دونر برگر

همبرگر، دونر گوشت‌گوساله، پنیر گودا، سس‌مخصوص

360,000

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر، ۲ عدد پنیر گودا،سس مخصوص

360,000

رویال‌ چیز برگر

همبرگر، ژامبون تنوری، پنیر گودا، سس مخصوص

310,000

ماشروم برگر

همبرگر، قارچ، پنیر موتزارلا و چدار ،سس مخصوص

290,000

میکس ‌برگر

همبرگر، سینه مرغ گریل طعم دار شده، ۲عددپنیر گودا، سس مخصوص

350,000

چکین برگر

سینه مرغ گریل، پنیر گودا،‌سس مخصوص

240,000

سوپریم

سینـه مرغ سوخاری، پنیر گودا، سس مخصوص

260,000

بیگ بوم

فیله مرغ، همبرگر، ژامبون تنوری،قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، سس مخصوص

360,000

رست بیف

نان‌پیتا، رست بیف، قارچ،پنیر موتزارلا و چدار، پیاز، جعفری، سس مخصوص

350,000

دونر کباب

گوشت گوساله، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، جعفری، سس‌مخصوص

370,000

بوم‌چیکن (بدون نان)

۲عدد شنیسل مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سس مخصوص

340,000

فیله‌ مرغ کبابی

فیله مرغ کبابی، قارچ،پنیر موتزارلا و چدار، سس مخصوص

290,000

چیکن رول

نان پیتا، فیله سوخاری، سس مخصوص

240,000

هات‌ داگ مخصوص

هات‌داگ، قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، سس‌مخصوص

240,000

هات‌ داگ رویال

ژامبون تنوری، ‌هـات‌داگ، قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، سس مخصوص

300,000

ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موتزارلا و چدار، سس مخصوص

260,000

ژامبون سرد

ژامبون گوشت، پنیر گودا

210,000

استیک‌مرغ (پرسی)

۳۳۰ گرم سینه‌مرغ‌گریل طعم‌دار،قارچ کبابی، سالاد

360,000

مرغ‌ سوخاری ۲ تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، سس‌سیر

320,000

مرغ‌ سوخاری ۳ تکه

۳ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، سس‌سیر

370,000

مرغ‌ سوخاری ۴ تکه

۴ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی، نان، سالاد کلم، سس‌سیر

440,000

چیکن‌ استریپس ۴ تکه

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی،نان،سالاد کلم، سس سیر

370,000

چیکن‌استریپس ۶ تکه

۶ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی،نان،سالاد کلم، سس سیر

440,000

بال سوخاری

۶ عدد بال سوخاری تند

210,000

سالاد‌ مخصوص بومرنگ

کاهو پیچ، سینه‌مرغ‌کبابی، قارچ، خیار،گوجه فرنگی، هویج، زیتون، ذرت، کنجد، سس‌مخصوص

195,000

سالاد فصل

کاهوپیچ، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، ذرت،سس مخصوص

100,000

نان بادمجان

نان مخصوص تست شده، بادمجان کبابی، گوجه فرنگی، سیر، پنیر موتزارلا و چدار

260,000

نان سیر

خمیر‌مخصوص، پنیرموتزارلا‌ و‌ چدار،‌ کره‌حیوانی،‌ سیر،‌جعفری

260,000

سیب زمینی مخصوص

سیب‌زمینی، پنیرموتزارلا و چدار، قارچ،ژامبون، فلفل دلمه

250,000

سیب‌ زمینی

سیب‌ زمینی

120,000

قارچ سوخاری

قارچ

140,000

پیاز حلقه‌ای

پیازحلقه‌ای

130,000

سالاد کلم

کلم، هویچ، سس‌مخصوص

35,000